[[suggestion]]
Rent vand

Forklaring

Følgende forsyningsmåder er inkluderet: Vandrør, en fælles tilgængelig "vandpost", brønd med pumpe, en beskyttet kilde eller regnvand. En vandkilde af god kvalitet skal kunne give mindst 20 liter vand pr. person pr. dag og befinde sig indenfor en afstand på maks 1000 meter.