[[suggestion]]
Sammenbrudte stater

Forklaring

Stat betegnes normalt som værende "brudt sammen", når den mister suveræn kontrol over sit område.

Indekset for sammenbrudte stater er baseret på 12 sociale, økonomiske og politiske indikatorer. En stat maxsimalt opnå 120 point på indekset. Jo flere point, jo mere mislykket er staten - ifølge indekset.


Indikatorerne der måles er eksempelvis statens tilbud af offentlige tjenester, økonomisk udvikling, menneskerettigheder, flygtninge og internt fordrevne. Formålet med indekset er at måle de vigtigste faktorer, som kan føre til, at stater mister kontrollen.

Indekset siger ikke noget om landene bevæger sig op eller ned -  hvis et land kan komme dårligt ud i oversigten, kan landet stadigvæk have stor vækst og fremgang. Placeringen på ​​indekset bør derfor ses i sammenhæng med data fra tidligere år.
Indekset er udviklet af det uafhængige forskningsinstitut Fund for Peace og den amerikanske politiske tidsskrift Foreign Policy.