[[suggestion]]
Sanitære forhold

Forklaring

Med sanitære forhold menes sikre, hygieniske og let tilgængelige faciliteter (toiletter/latriner) som forhindre brugerne og deres omgivelser fra at komme i direkte kontakt med menneskelige ekskrementer.

Indikatoren er en del af FNs bæredygtighedsmål nummer 6 om rent vand og gode sanitær forhold til alle.