[[suggestion]]
Sekundære erhverv

Forklaring

Sekundære erhverv refererer her til industri, inklusiv generel produktion af varer, minedrift, byg, elektricitet, vand og gas.