[[suggestion]]
Slum

Forklaring

Omfanget af mennesker der lever i slum er vanskelig at måle, fordi der er mange faktorer der indgår i indikatoren. Slumproblemet opgøres  i denne indikatoren som andelen af befolkningen i byerne som har tilgang til trygge lejeforhold. Med trygge lejeforhold menes enten at man ejer sin bolig, lejer den privat eller bor i social-/kommunal bolig. 

Utrygge lejeforhold, dårlig tilgang til rent vand og sanitære tjenester, dårlig kvalitet på bolig og utilstrækkelig boligareal er eksempler på utilstrækkelige boligforhold.

Det er vanskelig at føre statistik for slum fordi mange faktorer spiller ind. Denne slum statistik tager udgangspunkt i andelen af bybefolkningen som har adgang til trygge lejeforhold. Med trygge lejeforhold menes enten at man ejer egen bolig, lejer privat eller bor i social-/kommunal bolig.

Indikatoren kan ses i sammenhæng med delmål 11.1 i FNs bæredygtighedsmål, som er at sikre almen tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grundleggende tjenester til en overkommelig pris, og forbedre forholdene i slumområder inden 2030.