[[suggestion]]
Spædbørnsdødelighed

Forklaring

Spædbørn er sårbare, og dødeligheden i denne gruppen er derfor et meget sensitivt mål for doranderinger i samfundet. Over tid er spædbørnsdødeligheden en indikator som opfanger stigende levestandarder, bedre velfærdsordninger (for mor og barn) og medicinske fremskridt. 

Statistikken er en indikator for FN's Verdensmål nr. 3: At reducere dødeligheden blandt nyfødte til højst 12 per 1 000 levendefødte.