[[suggestion]]
Tuberkulosetilfælde

Forklaring

Tuberkulose er en smitsom infektionssygdom som tager livet af rigtig mange mennesker hvert år. Tuberkulose er i dag et af verdens store helbredsproblemer, til trods for at der findes effektive metoder og midler til at bekæmpe infektionen.

Statistikken er en indikator for FNs bæredygtighedsmål nr 3, som har som delmål at stoppe epidemiene af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sygdomme samt bekæmpelse af hepatitis, vandbåren og andre smitsomme sygdomme inden 2030.

Tallene opgivet i denne statistik er middelværdien af et spænd mellem laveste og højeste mulige værdi. For at se disse tal, følg linket til UNSTATS SDG Indicators under.