Befolkningstal
Befolkning i absolut antal.
Læs mere