[[suggestion]]
Menneskerettigheder - strandet på en øde ø
Menneskerettigheder - strandet på en øde ø

Menneskerettigheder - strandet på en øde ø

Menneskerettigheder - Strandet på en øde ø

FORMÅL: Diskutere, argumentere, samarbejde, kendskab til Menneskerettighedserklæringen
TID: 1-4 lektioner
MATERIALE: Papir, skriveredskaber, projektor/whiteboard

SÅDAN GØR DU: 
1. Sæt scenen 
Inddel eleverne i gruppe à fire. Forestil jer, at I er strandet på en øde ø - evt. sluk lyset, sæt lyd på med tor den og brag, mens der på whiteboard vises scene af et skib i bølger. Læreren læser: Forestil jer, at I er med ombord på dette skib. Det er uvejr og skibet kastes rundt i bølgerne. Pludselig rammer det en klippe. Skibet går ned, men I når alle i land…på en øde ø. 

2. Kort over øen 
Tegn et stort kort over øen med f.eks. floder, bjerge, naturområder. Overvej hvilke ressourcer, der er på øen – fersk vand, føde, andet? Inddel eleverne i grupper – og tildel hver gruppe en del af øen. Optegn grænserne. 

3. Retfærdighed? 
Er det en retfærdig inddeling? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvad vil der ske, hvis alle vil have så meget som muligt? Hvordan vil det gå? Hvilke problemer/ udfordringer vil det medføre? List dem op. 

4. Muligheder? 
I grupperne: Hvad kan I gøre for at grupperne på øen kan enes – og ikke kommer i krig? Oplist muligheder. 

5. Rettigheder? 
I grupperne: Hvis folk føler sig dårligt og uretfærdigt behandlet, ender det ofte i konflikt.

Hvilke rettigheder skal hver af jer have, for at jeres øsamfund kan blive til at leve i for alle? Er der brug for regler/love? Er der 
brug for organisationer? For ledere? På baggrund af dette – lav en liste over de 10 vigtigste regler/rettigheder og fremlæg for de andre grupper. 

6. Enighed? 
Måske lapper mange af gruppernes forslag ind over hinanden. Måske ikke. Eftersom I alle skal bo på øen og er afhængige af hinandens ressourcer – og dermed også afhængige af, at ingen kriges indbyrdes – er I nødt til at samarbejde. Formuler de nødvendige reg ler, så de bliver til rettigheder for den enkelte. Bliv i fællesskab enige om de 10 vigtigste. 

7. FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 
Kig på FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder her. Er der ligheder og forskelle i forhold til jeres ø-rettigheder? 

8. Hvorfor? 
Undersøg og diskuter forhistorien for erklæringen. Hvilken baggrund bygger den på? Hvilke regler var der inden? Hvilken historisk begivenhed lå forud for vedtagelsen af deklarationen? Hvordan kan man se dette i artiklerne? 
Se eventuelt videoer om, hvad FN er:

Video 1

Video 2

9. Menneskerettigheder i dag 
Er erklæringen universel? Hvorfor/hvorfor ikke? Er der nogle, der er ligegyldige i dag – og/eller nogle, der burde tilføjes? 

10. Afslut

Afslut eventuelt med at se eller læse Fluernes Her re, hvis det passer til målgruppen.