[[suggestion]]
Den internationale dag for ældre
Den internationale dag for ældre
Deltagere ved et møde i FN om bæredygtighed i byer og inkludering af ældre. Foto: UN photo Kim Haughton