[[suggestion]]
Den internationale dag for afskaffelse af fattigdom
Den internationale dag for afskaffelse af fattigdom
Billedet viser arbejdsløse bygningsarbejdere i Monrovia, Liberia som har mistet deres job på grund af nedlæggelserne forudsaget af Ebola-udbruddet. Foto: Morgana Wingard / UNDP