[[suggestion]]
Den internationale dag for biologisk mangfoldighed
Den internationale dag for biologisk mangfoldighed
Edderfugle er den eneste kendte and i havet som lever og formerer sig på havet. Foto: Peter Prokosch/GRID-Arendal.