[[suggestion]]
Den internationale dag mod kvindelig kønslemlæstelse
Den internationale dag mod kvindelig kønslemlæstelse
Oplæring er vigtig for at få stoppet kønslemlæstelse . Her fra en jordemoderskole i Norddarfur, Sudan. Foto: Albert Gonzalez Farran / UNAMID.