[[suggestion]]
Den internationale dag mod vold
Den internationale dag mod vold
Mahatma Gandhi er fortsat et forbillede for tilhængere af ikkevoldelig adfærd. Her fra en vej i San Francisco, USA. Foto: Jay Galvin/CC BY 2.0