[[suggestion]]
Den internationale kvindedag
Den internationale kvindedag
Kvinder i Jakarta, Indonesien, mødes for at diskutere hvordan byen kan gøres tryggere.Foto: UN Women/Ryan Brown