[[suggestion]]
Den internationale søfartsdag
Den internationale søfartsdag
Færgen som sejler mellem Belvik og Vengsøy. Internationale konventioner regulerer sikkerhed og færdsel på havet. 90 procent af alt internationalt transport foregår til søs. Foto: Wikimedia Commons.