[[suggestion]]
FN-dagen
FN-dagen
Fra et børneoptog i Oslo i 2012. Foto: FN-sambandet / Terje Karlsen.

FN-dagen skal rette oppmerksomhet mot FNs mål og prestasjoner. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten (Charter of the United Nations) trådte i kraft 24. oktober 1945.

FN-pakten er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De forente nasjoner (FN), og er på sett og vis FNs grunnlov. Den inneholder regler og prosedyrer for Generalforsamlingen.

1945: De forente nasjoner opprettes

I februar 1945 møttes Storbritannias statsminister Winston Churchill, Sovjetunionens leder Josef Stalin og USAs president Franklin D. Roosevelt på Jaltakonferansen i Ukraina. Her ble man enige om å opprette en ny verdensorganisasjon, De forente nasjoner.

Ved å samarbeide på tvers av landegrensene ville man forhindre at grusomhetene fra andre verdenskrig skulle gjenta seg.

FN-pakten ble åpnet for undertegning på et møte i San Fransisco den 26. juni 1945. Den trådte i kraft 24. oktober samme år, etter å ha blitt ratifisert av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Ved utgangen av 1945 hadde 51 land, deriblant Norge, undertegnet FN-pakten. I dag har FN 193 medlemsland.

Noen høydepunkter fra FNs arbeid

 • Bekjemper pandemier; leder det globale arbeidet for å bekjempe Covid-19
 • Bidrar med mat og annen assistanse til 86,7 millioner mennesker i 83 land.
 • Leverer vaksiner til 50 prosent av verdens barn. Det bidrar til å redde mer enn tre millioner liv hvert år. 
 • Beskytter og gir assistanse til mer enn 82,5 millioner mennesker som har flyktet fra krig, hungersnød og forfølgelse.
 • Jobber sammen med 196 nasjoner for å holde den globale temperaturstigningen under to grader.
 • Har 95 000 FN-soldater fordelt på 13 fredsbevarende operasjoner i fire verdensdeler.
 • Beskytter og fremmer menneskerettighetene gjennom 80 avtaler og konvensjoner.
 • Bekjemper den globale vannkrisen som berører 2,2 milliarder mennesker.
 • Har bedt verdenssamfunnet om 256 milliarder kroner for å dekke de grunnleggende humanitære behovene for 108,8 millioner mennesker.
 • Bruker diplomati for å forhindre konflikt. Hjelper årlig mer enn 50 land med å gjennomføre valg.
 • Hjelper mer enn to millioner kvinner med å håndtere risikoer knyttet til graviditet og fødsel hver måned.

FN-sambandets markering av dagen 

Tips til hvordan man kan markere FN-dagen i skolen. Vi har undervisningsressurser og tips til markering av FN-dagen for alle skoleslag.

Temaside om FN, fred og sikkerhet

Temaside om bærekraftig utvikling

FNs grunndokument FN-pakten

Tidslinje over FNs historie