[[suggestion]]
Nelson Mandelas dag
Nelson Mandelas dag
Nelson Mandela hæver knytnæven mens han taler til FN's Generalforsamling og Specialkomite mod apartheid. Bildet er taget d. 22 juni 1990. Foto: UN Photo/Pernaca Sudhakaran.