[[suggestion]]
Verdens blindeskriftsdag
Verdens blindeskriftsdag
Billedet viser Emmanuel Elisha Ford som læser fra et ark som er trygt med blindeskrift mens han taler i FN i 2012.Foto: UN Photo/Rick Bajornas