[[suggestion]]
Verdens statistikdag
Illustrasjon: Eksempel på infografikk basert på data fra Globalis.no.