[[suggestion]]
Verdens tuberkulosedag
Verdens tuberkulosedag
Et barn i Sydsudan får tuberkolosemedicin. Foto: UNDP South Sudan/Brian Sokol.