[[suggestion]]
Verdensdagen for vilde dyr og planter
Verdensdagen for vilde dyr og planter
En af FN's officielle plakater for verdensdagen for vilde dyr og planter. Design: Amaya Delmas.