[[suggestion]]
Verdensdagen imod tobak
Verdensdagen imod tobak
Illustrasjonsfoto: Flickr / MuLaN™ / CC-2.0