[[suggestion]]
Bæredygtig energi

"Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris"

7.1)

Innan 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelege og moderne energitenester til ein overkomeleg pris

7.2)

 Innan 2030 auke prosentdelen fornybar energi i det samla energiforbruket i verda vesentleg  

7.3)

Innan 2030 få forbetringa av energieffektivitet på verdsbasis til å gå dobbelt så fort

7.a)

 Innan 2030 styrkje det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forsking og teknologi på området rein energi, inkludert... fornybar energi, energieffektivisering og avansert og reinare teknologi for fossilt brensel, og fremje investeringar i energiinfrastruktur og teknologi for rein energi

les mer

7.b)

 Innan 2030 byggje ut infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og berekraftige energitenester til alle innbyggjarar i utvikling...sland, særleg i dei minst utvikla landa, små utviklingsøystatar og kystlause utviklingsland, i samsvar med dei respektive støtteprogramma i landa

les mer

Dette målet hænger tæt sammen med de andre verdensmål. Især hænger det sammen med mål 11 – bæredygtige byer og samfund og mål 13 – Klimaindstas. For at kunne udvikle bæredygtige byer og samfund er det essentielt at kunne benytte en ren og bæredygtig energi. Næsten all menneskelig aktivitet kræver energi. Det koster energi at drive sygehuse, køre busser og færger, drive en kontorbygning eller lave mad for blot at nævne få ting. Alt kræver energi.  

Adgang til strøm

  • 9 ud af 10 har adgang til elektricitet

Et af verdensmålsindikatorene er at måle, hvor mange i et land, der har tilgang til strøm (i procent). På den måde kan vi måle om vi klarer at øge adgangen, som vi ønsker inden 2030. 

Fornybar energi

  • Energi står for 60% af de globale CO2-udslip
  • Fornybar energi er 17,3 % af totalt energiforbrug

For at verden skal kunne opnå bæredygtig byer og samfund, og ikke mindst for at vi skal kunne bremse klimaændringerne inden 2030, er det meget vigtigt, at al energien vi bruger kommer fra fornybare energikilder som for eksempel vandkraft, vindkraft, bølgekraft eller solkraft.  

At måle andel fornybar energi i et land hjælpe os med at nå delmål 7.2 .

Fornybar energi i andel af all energiforbrug i verden (Kilde: UN  SDG indicators)

Rent brændstof

  • Tre milliarder mennesker er uden rent brændstof til madlavning.
  • 4,3 millioner mennesker døde i 2012 af indendørs forurening, hovedsagelig fra opvarmning og madlavning.   

Denne statistik viser andelen af befolkningen, som bruger rent brændstof til madlavning. Verden ønsker  at reducere andelen af "urent" brændstof som parafin, træ, dyremøg eller ubehandlet kul.  

Hvad kan du gøre? 

Kør minimalt med bil

Ofte kan man cykle, bruge kollektiv trafik eller gå. Mange kommuner, specielt større byer, har ret gode muligheder for cyklisme året rundt. Er cykleforholdene dårligt tilrettelagt , kan du foreslå at kommunen bør satse på dette.  

Hvis du kører bil, så se om du kan vælge elektrisk bil fremfor bil med fossile brændstoffer. 

Begræns din totale energibrug

Du kan for eksempel tage kortere bade, ikke koge mere vand, end du har behov for og huske at slukke lys og andre elektriske apparater, når du ikke har behov for dem. Benyt bæredygtige kilder til opvarmning af din bolig.