[[suggestion]]
Ligestilling mellem kønnene
"Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder"

"Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder"

5.1)

Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes.

les mer

5.2)

Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

les mer

5.3)

Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt kvindelig omskæring skal elimineres.

les mer

5.4)

Ulønnet omsorgsarbejde og arbejde i hjemmet skal anerkendes og værdsættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og familien, som nationalt passende.

les mer

5.5)

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

les mer

5.6)

Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen og slutdokumenterne fra opfølgningskonferencerne.

les mer

5.a)

Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

les mer

5.b)

Brugen af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi skal øges, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

les mer

5.c)

Velfunderede politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.

les mer

Hvad kan du gøre? 

Ikke tage ligestilling for givet

Vær opmærksom og tag ikke ligestilling for givet. Vi er godt på vej i Danmark, men vi har ikke fuld ligestilling. Kræv ligestilling. Kræv at piger og drenge, kvinder og mænd skal have de samme rettigheder i alle situationer. På fodboldbanen, i skolen, i hjemmet og i lønforhandlinger.  

Vær en bevidst forbruger

Handle bevidst. Forsøg at finde virksomheder og firmaer, der prioriterer ligestilling blandt sine ansatte.