[[suggestion]]
Ligestilling mellem kønnene
"Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder"

"Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder"

5.1)

Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i heile verda

5.2)

Avskaffe alle former for vald mot alle jenter og kvinner i både offentleg og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andr...e former for utnytting

les mer

5.3)

Avskaffe all skadeleg praksis, som barneekteskap, tidlege ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlesting

5.4)

Anerkjenne og verdsetje ubetalt omsorgs- og hushaldsarbeid gjennom offentlege tenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremje delt ansvar i hushaldet ...og familien, alt etter kva som passar i kvart enkelt land

les mer

5.5)

Sikre kvinner fullstendig og reell deltaking og like moglegheiter til leiande stillingar på alle nivå der det blir teke avgjerder, i det politi...ske, det økonomiske og det offentlege livet

les mer

5.6)

Sikre tilgang til god seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettar for alle, i samsvar med handlingsprogrammet frå den internasjonale konfera...nsen om befolkning og utvikling, handlingsplanen frå Beijing og sluttdokumenta frå dei respektive tilsynskonferansane

les mer

5.a)

Setje i verk reformer for å gje kvinner lik rett til økonomiske ressursar, moglegheit til å eige og kontrollere jord og andre former for... eigedom, og tilgang til finansielle tenester, arv og naturressursar, i samsvar med nasjonal lovgjeving

les mer

5.b)

Styrkje bruken av mogleggjerande teknologi, særleg informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrkje stillinga for kvinner i samfunnet

5.c)

Vedta og styrkje god politikk og vedta gjennomførleg lovgjeving for å fremje likestilling og styrkje stillinga for jenter og kvinner på ...alle nivå i samfunnet

les mer

Hvad kan du gøre? 

Ikke tage ligestilling for givet

Vær opmærksom og tag ikke ligestilling for givet. Vi er godt på vej i Danmark, men vi har ikke fuld ligestilling. Kræv ligestilling. Kræv at piger og drenge, kvinder og mænd skal have de samme rettigheder i alle situationer. På fodboldbanen, i skolen, i hjemmet og i lønforhandlinger.  

Vær en bevidst forbruger

Handle bevidst. Forsøg at finde virksomheder og firmaer, der prioriterer ligestilling blandt sine ansatte.