[[suggestion]]
Rent vand og sanitet

"Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle"

6.1)

Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

6.2)

Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toilet forhold for alle, med særlig opmærksom...hed på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer.

les mer

6.3)

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og hal...vere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

les mer

6.4)

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og... forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

les mer

6.5)

Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som... det er relevant.

les mer

6.6)

Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og g...endannes.

les mer

6.a)

Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiv...iteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier.

les mer

6.b)

Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

Adgang til vand

71% af verdens befolkning har adgang til trygge drikkevandskilder- Her menes, at kilderne er tilgængelige, der hvor man bor, og når man har behov for dem og uden forurening. "Trygge kilder" inkluderer vand i rør, brønde, offentlige rør, borevand eller beskyttede naturlige kilder eller regnvand. 

Adgang til toilet

44% af verdens befolkning har adgang til grundlæggende sanitæreanlæg. - Her regner man adgang til grundlæggende faciliteter, som  ikke bliver delt med andre husholdninger, og som hindrer brugerne og deres umiddelbare miljø fra at komme i kontakt med menneskelige ekskrementer.

Det var 44% som havde adgang til grundlæggende sanitæreanlæg i 2017. Kilde: SDG indicators database

1 af 3 grundskoler i verden har dårlige toiletter. Det gør, at det er vanskeligt for piger at fortsætte i skole efter de hat fået menstruation. 

Det er ca. 673 millioner mennesker, som kun har tilgang til udendørs toilet eller ingen toilet.. 

Vandmangel

Verdens vandmangel kan føre til så mange som 700 millioner mennesker vil være nødsaget til at flygte fra deres hjem inden 2030. (kilde: SDG report2020)

Hvad kan du gøre?

Kun det som skal i toilettet - skal i toilettet

Skyl aldrig affald, tamponer eller farlige kemikalier og medicin ned i toilettet. Det forurener vand og sø og påvirker både dyrenes og menneskernes sundhed. 

Spred information

Næsten to og en halv milliard mennesker rundt om i verden mangler fortsat ordentlige toiletter. Vær opmærksom på dette problem og oplys andre. Skriv et indlæg til en avis, ring ind til et radioprogram eller organiser en demonstration eller indsamling. 

Indsaml plastik

Deltag i en strandoprydningsaktion eller arranger en selv. Og det behøver ikke være på en strand - det kan være affaldsopsamling hvor som helst. Inviter venner med!