[[suggestion]]
Sundhed og trivsel

"Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper"

3.1)

Inden 2030 skal den globale mødredødelighed reduceres til under 70 dødsfald pr. 100.000 levendefødte børn.

les mer

3.2)

Inden 2030 skal der sættes en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, med en målsætning i alle lande om at reducere den neonatale dødelighed til maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 levendefødte børn og reducere dødelighed hos børn under 5 år til maksimalt 25 dødsfald pr. 1.000 levendefødte børn.

les mer

3.3)

Inden 2030 skal epidemierne af AIDS, tuberkulose, malaria og negligerede tropiske sygdomme afsluttes, og hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme skal bekæmpes.

les mer

3.4)

Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

les mer

3.5)

Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

les mer

3.6)

Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres.

les mer

3.7)

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier og programmer.

les mer

3.8)

Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse mod økonomiske risici, adgang til essentielle sundhedsydelser af høj kvalitet, og adgang til sikker og effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til en overkommelig pris for alle.

les mer

3.9)

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

les mer

3.a)

Implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens Rammekonvention vedrørende Tobakskontrol skal styrkes i alle lande, hvor det er relevant.

les mer

3.b)

Forskning og udvikling af vacciner og medicin til behandling af smitsomme og ikke‑smitsomme sygdomme, der primært påvirker udviklingslande skal støttes, og der skal sikres adgang til livsvigtig medicin og vacciner til en overkommelig pris i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og Folkesundhed, som bekræfter udviklingslandenes ret til i fuldt omfang at anvende bestemmelserne i Aftalen om Handelsrelaterede Aspekter af Intellektuelle Ejendomsrettigheder vedrørende fleksibilitet i beskyttelsen af folkesundheden, og især skal der sikres adgang til medicin for alle.

les mer

3.c)

Der skal opnås en væsentlig forøgelse af sundhedsfinansiering og rekruttering, udvikling, uddannelse og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken i udviklingslande, især i de mindst udviklede lande og de små udviklingsøstater.

les mer

3.d)

Alle lande, og især udviklingslandene, skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.

les mer

Børnedødeligheden i verden

  • I 2018 døde omkring 5,3 millioner børn og unge under 5 år, de fleste af årsager, som kunne være undgået. Af disse døde halvdelen i de første levemåneder.  
  • Fire ud af fem dødsfald for børn under fem år finder sted enten i Afrika syd for Sahara eller i Sydøst Asien. 

Globalt har det været en stor nedgang i antallet af børn, som dør før fyldt 5 år, og vi er på vej til at nå dette mål (norsk grafik)

Barnedødelighed

Mødredødeligheden i verden

Mødredødelighed

Levealder

Malariatilfælde 

 

Hvad kan du gøre?

Vælg miljøbevidst

Mange produkter indeholder skadelige kemikalier og produkter, som kan være skadelige for dig selv og for naturen. Gennemgå produkterne du bruger hjemme og vælg miljøcertificerede. Få i gang en diskussion på skolen eller arbejdspladsen om miljøbevidste valg. 

Bliv vaccineret

For at beskytte samfundet mod livsfarlige sygdomme og pandemier er det vigtig, at både du og din familie bliver vaccineret.