[[suggestion]]
Fødevaresikkerhed
Fødevaresikkerhed
Matutdeling til internt fordrevne i Darfur, Sudan Foto: UNAMID/Albert Gonzalez Farran

Hvad er sult?

Sult er en tilstand, hvor kroppen over længere tid ikke får den næring, den behøver for at fungere. Ekstrem sult fører til underernæring og kan i alvorlige tilfælde være dødelig.

Selv om andelen af underernærede personer næsten er blevet halveret siden 1990, lider fortsat hver niende menneske i verden af kronisk sult- Endda flere da 1/3 lider af en eller anden form for fejlernæring.  Verden har haft en enorm fremgang, når det gælder reduktion af fattigdom, men er ikke lykkes med den samme nedgang i sult.

Forskellige typer sult

Fejlernæring: defineres som en tilstand, hvor kroppen er for svækket til at kunne udvikle sig og opretholde de naturlige funktioner, som at gennemføre graviditet, amme, udføre fysisk arbejde samt modstå og restituere efter sygdom. Fejlernæring dækker over mange forskellige tilstande: fra at være faretruende tynd, væksthæmmet og/eller mangle vitaminer og mineraler, til at være overvægtig.

Underernæring: defineres som en tilstand, hvor mennesker ikke får nok mad (kalorier, vitaminer og proteiner). Både fejl- og underernæring kan føre til væksthæmning. 155 millioner børn under 5 år er ramt af væksthæmning, som betyder, at de er for lave i forhold til deres alder. Samtidig er 55 millioner børn undervægtige i forhold til deres alder. Personer med væksthæmning har problemer med at lære, har dårlig sundhed og vanskeligt ved at udføre arbejde.

Hungersnød: Det er tre kriterier, før det kan erklæres hungersnød i et land:

- Mindst 20% af husstandene har ekstrem mangel på madvarer og har vanskeligt ved at klare sig selv

- Det er flere end 30%, som lider af akut underernæring

- Dødeligheden skal være højere end 2 dødsfald per 10 000 folk per dagSult og fejlernæring er den største sundhedstrussel på verdensbasis - større en AIDS, malaria og tuberkulose til sammen. Mennesker, som sulter, er mindre produktive og har derfor store udfordringer med at opretholde deres levebrød. De bliver også lettere syge og har større problemer med at komme sig efter sygdom.

Børn er specielt sårbare for fejlernæring. Sult kan føre til, at de ikke udvikler sig fysisk og mentalt, som de skal. Næsten halvdelen af alle børnedødsfald sker på grund af fejl- og underernæring.

Hvad er fødevaresikkerhed?

Fødevaresikkerhed er at have adgang til nok mad, sikkert mad og næringsrig mad for at kunne leve et aktivt og sundt liv.

Fødevaresikkerhed handler både om, hvor meget mad, der er tilgængeligt i et samfund og i hvilken grad mennesker har adgang til det. En husholdning har fødevaresikkerhed, når ingen går sultne i seng eller lever i frygt for kronisk sult.

Fødevaresikkerhed er også en måde at måle en husholdnings evne til at takle fremtidige afbrud i adgangen til livsvigtige madvarer. Tørke, oversvømmelse, økonomisk ustabilitet eller konflikt kan true fødevaresikkerheden.

Andelen af befolkningen som er underernæret.

FN's Verdensmål 2: Stop Sult

FN’s Verdensmål har et selvstændigt mål om udrydde sult fuldstændigt. Mål 2 Stop Sult skal sikre fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug inden 2030.

Retten til mad er en menneskerettighed. Det vil sige, at alle mennesker har ret til at skaffe sig mad på en værdig måde, enten gennem at producere maden selv eller ved at købe den.

Retten til mad blev nedfældet i Verdenserklæringen om menneskerettigheder allerede i 1948 og er senere nærmere formuleret i flere internationale konventioner. Retten til mad er beskrevet i FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966).

Sult kan udryddes

Der produceres nok mad til at sørge for, at hele verdens befolkning kan leve et sundt og produktivt liv. Problemet er, at maden ikke er ligeligt fordelt.

Naturkatastrofer, konflikter og krig er i dag hovedårsagerne til sult og udgør de største trusler mod fødevaresikkerheden. I en konfliktsituation er der mindre adgang til mad og landbrugsjorden bliver ofte ødelagt.

Hovedvægten af verdens fattige bor på landet og er afhængige af landbrug for overlevelse. Landbruget er den største arbejdsgiver i verden og er livsgrundlag for 40% af verdens befolkning. Fattigdom og lavt avanceret teknologi i landbrugsmarkedet gør, at adgangen til mad er dårlig.

Klimaændringer øger risikoen for sult, fordi det bliver vanskeligere at dyrke mad. Ændringer i nedbør og temperatur fører til at flere mennesker vil opleve reduceret fødevaresikkerhed. Klimaændringer fører til mere ekstremvejr som oversvømmelse og tørke, som igen påvirker høsten.

Det betyder, at løsningen på sultproblemet i stor grad er politisk. Hvis det lykkes os at stoppe konflikter og bremse klimaændringerne, vil dette have en positiv indvirkning på fødevaretilgang. Samtidig skal der investeres i teknologi og videnskab i landbrug i fattige lande, således at bønderne kan tilpasse sig klimaændringer og få mest mulig ud af høsten.   

Urix forklarer: Sult

Disse FN-organisationer arbejder med  sult og fødevaresikkerhed

FN’s organisation for mad og landbrug (FAO) fokuserer specielt på at forbedre produktion og distribution af landbrugsprodukter i udviklingslande samt med tiltag for at bedre skovbrug og fiskeri.

FN’s fødevareprogram (WFP) bekæmper sult gennem fødevarebistand – både gennem nødhjælpsarbejde og langsigtet udviklingshjælp.

Den Internationale Fond for landbrugsudvikling (IFAD) er en international finansinstitution, som finansierer projekter for at øge fødevareproduktionen i udviklingslande.

Ressourcer