[[suggestion]]
UNHCR
 

Hvordan arbejder UNHCR for at hjælpe flygtninge verden over?

UNHCR arbejder for at varetage flygtninges rettigheder

UNHCR arbejder for at varetage rettigheder og yde bistand til flygtninge, asylansøgere, internt fordrevne og statsløse mennesker ved at fremme FN’s Flygtningekonvention og give stater som tager imod flygtninge, råd om, hvordan de skal overholde deres forpligtelser. Målet er at sikre, at alle har mulighed til at bede om beskyttelse i et andet land, og at ingen flygtninge bliver returneret til et land, hvor de vil blive forfulgt. Derudover hjælper UNHCR flygtninge med at finde løsninger på deres situation.

UNHCR tilbyder beskyttelse for mennesker som har flygtet

UNHCR hjælper mennesker, der lige har flygtet, med deres basisbehov. De uddeler telte, lagner og tæpper, og sørger for at flygtningene har mad, vand og medicin. Derudover arbejder UNHCR også for at etablere varige løsninger. Løsninger kan omfatte frivillig tilbagevenden til deres hjemland når det er trygt og muligt, genbosættelse som kvoteflygtninge i et sikkert tredjeland eller integration i deres asylland.

UNHCR forsøger at påvirke stater og politikere

UNHCR arbejder for at påvirke politikere i enkeltlande og internationalt. Målet er at sikre at flygtninges rettigheder bliver varetaget. Da mange tusinde mennesker flygtede ind i Grækenland i 2015, udtalte den tidligere FN Højkommissær for flygtninge, António Guterres, sig i medierne. Han lagde pres på andre europæiske lande og appellerede til at tage imod flere flygtninge for at aflaste Grækenland.

UNHCR sikrer flygtninges sundhed

UNHCR arbejder for, at alle flygtninge skal have adgang til livsredende og basale sundhedsydelser. Arbejdet inkluderer beskyttelse mod HIV og andre sygdomme, behandling af skader og sygdomme, adgang til prævention, råd om mad og ernæring, samt gode vand- og sanitære forhold.

Global appel

UNHCR udgiver hvert år en ”global appel” med oversigt over prioriteter og statistikker over flygtninge

UNHCR udgiver hvert år en oversigt over, hvor flygtninge befandt sig i verden i det pågældende år. Appellen indeholder også statistik over flygtninge og information om, hvad UNHCR bør prioritere i det kommende år.

Læs FN’s globale appel her.

Hvordan blev UNHCR stiftet?

Efter Anden Verdenskrig blev den Internationale Flygtningeorganisation (IRO) oprettet. IRO skulle finde nye hjem til mennesker, som var flygtet under krigen, eller hjælpe dem med at flytte tilbage. På trods af dette arbejde var millioner af mennesker stadig på flugt. I 1950 oprettede FN’s hovedforsamling et højkommissariat for at give flygtninge international beskyttelse. De blev dengang givet tre år til at fuldende arbejde, men i dag, mange årtier senere arbejder UNHCR stadig videre med arbejdet for beskyttelse af flygtninge.

UNHCR har modtaget Nobels fredspris to gange - i 1954 for arbejde med flygtninge i Europa og igen i 1981 for at have udviklet en verdensomspændende indsats for flygtninge.

Hvordan er UNHCR organiseret?

Filippo Grandi har været FN’s højkommissær for flygtninge siden januar 2016. UNCHR har 16.000 ansatte og er til stede i 134 lande. Det er UNHCR’s eksekutivkomité som bestemmer hvordan organisationen skal arbejde. Den består af 98 medlemslande. UNHCR’s Regionale Repræsentation for Nordeuropa ligger i Stockholm. Kontoret arbejder med juridiske spørgsmål inden for flygtninge- og asylret og driver rådgivnings- og informationsvirksomhed.

Hvor får UNHCR pengene fra?

UNHCR finansieres hovedsageligt af frivillige bidrag fra lande, organisationer, den private sektor, fonde og enkeltpersoner. Budgettet til UNHCR er på rundt regnet 52 milliarder kroner. Det er delt ind i tre deler:

  • Feltoperationer
  • globale programmer
  • drift af UNCHR’s kontorer rundt omkring i verden

Hvert år kommer UNHCR med en global appel, hvor de anslår, hvor mange penge de har behov for, for at håndtere flygtningesituationen det kommende år. I 2019 anslog UNHCR at de havde brug for 8,6 milliarder US dollar.

Hvad er Nansen-prisen?

Nansen-prisen bliver delt ud af UNHCR hvert år. Den går til en person eller organisation som har gjort noget godt for flygtninge. Den blev oprettet i 1954, og er opkaldt efter Fritjof Nansen (1861-1930). Nansen ledte repatrieringen (hjemrejsen) for hundredtusinder af mennesker, der måtte flygte fra deres hjem under Første Verdenskrig. Nansenprisen består af en medalje og en pengesum på 100.000 amerikanske dollar som doneres fra Norge og Schweiz. I 2018 gik prisen til sydsudanesiske Even Atar Adaha, som er den eneste kirurg i ét af de mest isolerede og usikre områder af Sydsudan. Her bor 200.000 mennesker – heriblandt 144.000 flygtninge.