[[suggestion]]
Verdensmål

VERDENSMÅLENE

På et FN topmøde i 2015 blev FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. De skal skabe bedre leveforhold for alle verdens borgere, samt sikre planetens fremtid. De er universelle og fokuserer derfor i lige så høj grad på Danmark og Norden som på de fattigste lande i verden.

Flere af målene overlapper og understøtter hinanden og skal derfor ses som en helhed. Den gensidige afhængighed målene i mellem betyder, at de vedrører alle og alt omkring os. Målene løber til 2030 og opfordrer til fælles ansvarlighed blandt alle, fra rig til fattig. Alle FN’s medlemslande har skrevet under på verdensmålene og dermed forpligtet sig til at opfylde dem, dog uden juridisk binding. 

Hvad gør Danmark?

I den tidligere regerings handlingsplan fra 2017 står, at ”Danmark er generelt i hus i forhold til at give et solidt bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene.” Denne konklusion er baseret på Danmarks placering i målingerne fra SDG Index and Dashboard Report fra 2016, hvor Danmark lå nummer 2 blandt 162 lande i forhold til at efterkomme verdensmålene. I 2019 var Danmark rykket op som nummer 1 af 162 lande, og ifølge den nyeste SDG Index and Dashboard Report har Danmark en index-score på 85,2 ud af 100.

Det lyder umiddelbart højt, men kigger man nærmere på de forskellige målinger, er det tydeligt, at Danmark stadig har meget arbejde foran sig, særligt i forhold til mål 12: Bæredygtigt forbrug og 14: Livet i havet, hvor Danmark kun præsterer middelmådigt. Derudover anslår den seneste spotlightrapport fra Globalt fokus og 92 Gruppen, at Danmark med den nuværende indsats kun vil nå i mål med et af de 17 verdensmål i 2030, nemlig mål 7: bæredygtig energi. Den positive placering på listen betyder altså ikke, at vi rent faktisk er i mål.

Med vedtagelsen af den nye klimalov i 2019 og dens løfte om en reduktion i udledningen af CO2 på 70% kan det lade til at Danmark næsten er i mål på klimafronten, men i realiteten er den danske indsats på klimafronten kun minimalt bedre end flere af OECD-landenes. Spotlightrapporten påpeger også sandsynligheden for en stigning i CO2-udslippene fra 2021, grundet ophævelse af PSO-afgiften og ændringer af bilbeskatning. Skyggerapporten baserer sine vurderinger ud fra et dansk udgangspunkt og fokuserer på danske problematikker – derfor ser rapportens resultater anderledes ud, end havde rapporten sammenlignet Danmark med andre lande. I rapporten bliver den danske indsats vurderet med rød, gul eller grøn, og det er nævneværdigt, at Danmark ikke har opnået grøn vurdering ved en eneste af de 17 verdensmål.

Danmark arbejder dog ikke kun inden for egne grænser når det kommer til verdensmålene. I forhold til internationalt samarbejde vil regeringen sammen med institutionelle investorer etablere en Verdensmålsfond, der skal samtænke danske kommercielle styrkepositioner og FN’s udviklingsmål.

Kilder: Finansministeriet | Regeringens handlingsplan for Verdensmålene | Concito   | 92-gruppen og Globalt Fokus' Skyggerapport (2020) | SDG-Index |