Hopp til innhold
Zuma Press/UNRWA

Den syriske borgerkrig er en konflikt mellem regeringen, ledet af Bashar al-Assad, og en række oprørsgrupper. Flere af oprørsgrupperne kæmper også indbyrdes. Rusland og Iran støtter Assad-regimet, mens USA og allierede som Tyrkiet, Saudi-Arabien og Qatar hjælper nogle af oprørsgrupperne, og bomber andre.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's nye Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) er en fælles arbejdsplan udarbejdet af verdens ledere med det formål at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og gøre op med klimaforandringer inden 2030. Målene er blevet vedtaget i 2015 og erstatter således 2015 Målene (MDG).

De nye verdensmål gælder for alle lande i verden, både rige og fattige, og tager højde for landenes forskellige udfordringer. Verden står over for andre udfordringer end for tyve år siden. Den økonomiske og politiske marginalisering stiger, lige som ungdomsarbejdsløshed i verden er stigende.
Den bæredygtige udvikling er vigtig blandt andet på grund af verdens ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, klimaets forandringer og miljøforurening. Målene indeholder alle udfordringer, der er nationale og regionale anliggender. Det er mål, som stater ikke bør ignorere, og som er nødvendige at løse i fællesskab.

På nedenstående sider kan du læse om hvert enkelt mål.

Antal mennesker på flugt uden for landet, opdelt efter hvilket land de er flygtet til

5. Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling er en menneskeret. Det handler om, at give begge køn lige rettigheder og muligheder for, at bestemme over eget liv. Kvinders adgang til uddannelse, sundhedsydelser, arbejde og juridiske rettigheder, er nødvendig for at skabe udvikling i et land.

Gender Development Index (GDI) er et mål på, hvordan den menneskelige udvikling fordeler sig mellem mænd og kvinder i et land.

FN-forbundet © 2017