Hopp til innhold

Nepal

Den føderale demokratiske republik Nepal

Nepal er et fattig land med storslået natur. Landets politiske situation har i årevis været ustabil. I juni 2008 blev landet republik, men arbejdet med en ny grundlov trækker ud.

Sidst opdateret 09.02.2013

Geografi og miljø

En stor del af bjergkæden Himalaya ligger i Nepal, blandt andet verdens højeste bjerg, Mount Everest. Landet har en række andre bjergtoppe på over 8000 meter, og tre fjerdedele af Nepals samlede areal er bjergområder. Slettelandskabet i syd anvendes hovedsageligt til landbrug; det samme gælder landets mange frugtbare dale. Klimaet varierer i forhold til hvor mange meter over havets overflade, man er: I lavlandet er der subtropisk klima, mens der i bjergene er så koldt, at der er sne og gletsjere hele året rundt. Nepal har i begrænset omfang udbygget potentialet for vandkraft i landets mange floder og vandfald. Foreløbig er det primært skoven, der anvendes som energikilde. Træbrændsel står for for hele 90 procent af al energi, der anvendes i Nepal. Dette har ført til afskovning og erosion. Småbønders opdyrkning af nogle bjergområder har imidlertid forhindret erosion af jorden. Landet kæmper med med forurenet vand på grund af dårlige sanitære forhold og udslip fra den beskedne industri, der findes i landet. Forurening fra biler og andre køretøjer gør at luftkvaliteten er dårlig i de større byer.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Nepal, ville vi behøve 0.5 jordkloder.
Se indikatoren som viser vores økologiske fodaftryk.

Historie

Nepal ligger klemt inde mellem Indien og Kina, som begge har haft stor indflydelse i landet gennem hele historien. Landet har dog aldrig været koloniseret, selv om både indere og englændere i lange perioder har styret udenrigspolitikken. Nepal er et land med en lang tradition for enerådige konger med stor magt og korrupte politikere. Netop ønsket om at fjerne landets konstitutionelle monarki, førte til det blodige maoistiske oprør, også kendt som "Folkets krig" fra 1996. Kampene, der fulgte det næste årti, krævede næsten 15.000 menneskeliv. I 2005 blev Nepal et af verdens sidste absolutte monarkier, da kong Gyanendra afsatte statsministeren og de valgte. Gyanendra selv blev installeret som konge, da hans bror, den siddende kong Birendra, blev dræbt af sin egen søn i 2001. Efter massive demonstrationer og internationalt pres, blev parlamentet genindsat i foråret 2006. Så kom fredsforhandlingerne mellem regeringen og maoisterne, hvilket førte til en omfattende fredsaftale i november samme år. I juni 2008 abdicerede kongen, og Nepal blev en republik.

Samfund og politik

Nepals politik er præget af at landet netop har gennemgået en blodig konflikt, samt manglen på grundlov. I 2008 blev der afholdt valg til en konstituerende forsamling. Den skulle fungere som et overgangsparlament, og havde som hovedopgave at udarbejde den nye grundlov. Arbejdet med grundloven viste sig imidlertid at blive vanskeligt, og tidsfristen er blevet forlænget gang på gang. Blandt stridsemnerne i dette arbejde er magtforholdet mellem præsidenten og statsministeren, inddelingen af landet og hvilken opbygning parlamentet skal have. I 2012 bestemte Højesteret at den konstituerende forsamling ikke fik forlænget sit mandat længere, og siden 2013 har man ventet på nye valg. Politikken domineres af den tidligere maoistguerilla (UCPN-M), og den nepalesiske kongress (NC). På trods af stadig skiftende regeringskoalitioner, har landet taget vigtige skridt i retningen mod varig fred. I 2011 blev de fire største partier enige om den sidste del af fredsaftalen, som bl.a. omhandlede hvad man skulle gøre med de omkring 20.000 tidligere guerillasoldater. Hundredvis af maoist-rebeller har forladt lejrene, de har befundet sig i siden 2006, og den nationale hær har taget taget kontrol over lejrene. Maoisterne har indleveret deres våben til gruppen, der overvåger fredsprocessen.

Økonomi og handel

Nepal er et af verdens fattigste lande og defineres af FN som et af de mindst udviklede lande (MUL) Store dele af befolkningen lever udelukkende af hvad de selv dyrker, og det skønnes, at omkring 40 procent af befolkningen er underernærede. Landbruget er vigtigt i Nepal. I lavtliggende områder dyrkes sukkerrør, ris, korn, oliefrø, grøntsager, tobak, jute og krydderier. De indbyggere, der lever i over 3000 meters højde, har husdyrdrift som deres vigtigste levebrød. Industrien er kun lidt udviklet, men Nepal producerer tæpper og tekstiler til eksport. Turismen er efterhånden vokset til at være en vigtig indtægtskilde for landet. Dette har dog også gjort mange af landets indbyggere sårbare over for politisk turbulens, fordi turisterne udebliver, når der er uroligheder. Konstante regeringsskift har ført til at den økonomiske politik hele tiden ændrer sig. Korruption er udbredt. Underskuddet i statsbudgettet dækkes ved hjælp af bistand (som Danmark er med til at yde) og lån fra udlandet. Derudover er de penge, som nepalesere, der arbejder i udlandet, sender hjem, en vigtig del af landets økonomi.

Korte fakta

Nepals flagg

Hovedstad:

Katmandu

Etniske grupper:

Chhettri 15.5%, brahman-hill 12.5%, magar 7%, tharu 6.6%, tamang 5.5%, newar 5.4%, kami 3.9%, yadav 3.9%, andre/ingen 39.7% (2001)

Sprog:

Nepalsk, maithali, bhojpuri, tharu, tamang, newar, magar, awadhi (2001)

Religion:

Hinduer 80.6%, buddhister 10.7%, muslimer 4.2%, kiranter 3.6%, andre/ingen 0.9% (2001)

Population:

28 440 629

Government:

Republik

BNI per citizen:

2 458 PPP$

Medlemskab/deltagelse

Other country profiles

Krig og konflikter

FN-forbundet © 2017