Hopp til innhold

Økologisk fodaftryk

Indikatoren (ØF) måler menneskenes forbrug af naturressourcer, her præsenteret som hvor meget hver indbygger forbruger i gennemsnit i hvert enkelt land.

Forbruget/fodaftrykket måles i arealenheder, dvs. det areal, som er nødvendigt for, at naturen skal kunne forny disse ressourcer. Indikatoren hænger tæt sammenmed begrebet ”bæredygtig udvikling”, og er udviklet for at kunne måle flere af aspekterne i dette begreb.

Hvor stort fodaftryk hver enkelt af os kan sætte på vores begrænsede jordklode, uden at dens økologiske kapacitet forringes, afhænger af hvor mange mennesker vi er. Jo flere vi er, jo mindre kan vi hver især forbruge af jordens økologi. Verdens totale fodaftryk afhænger af verdens befolkningsstørrelse, gennemsnitsforbrug pr. person samt ressourceffektiviteten.

Indikatoren tager udgangspunkt i at alle mennesker på jorden har en tildelt mængde ”plads” eller ressourcer til rådighed. I 2001 var dette areal på 1,8 hektar pr. person. For at beregne denne "kvote", har man sammenlagt alt produktivt areal over hele verden og delt det ud på antal indbyggere. Man har inkluderet dyrkbar jord, græsmarker, bebyggede områder og søområder. I denne beregning har man "afsat" areal til de 30 millioner arter, som menneskene deler planeten med, og udeladt dette for det areal menneskene har til rådighed. I tillæg har man "afsat" 12 procent af den økologiske kapacitet (med alle økosystemtyper repræsenteret) for at beskytte mangfoldigheden. 

Enhet: Hektar pr. person
Vælg år :
Sammenlign med annet år:
Sammenlign med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

FN-forbundet © 2017