[[suggestion]]
Det Arabiske Forår

Baggrund

Året 2011 var i Nordafrika og Mellemøsten præget af demonstrationer, sammenstød og omvæltninger. Proteserne startede i Tunesien, men spredte sig blandt andet videre til Egypten, Algeriet, Libyen, Marokko, Syrien, Yemen og Bahrain.

Baggrunden for oprøret er et ønske om demokratisering, menneskerettigheder og bedre levevilkår i landet, som har været præget af undertrykkelse. Årsagen til oprør varierer fra land til land på grund af forskellige historiske forudsætninger, samfundsforhold og regeringsførelse. 

Navnet "Det Arabiske Forår"

Protesterne er primært i de vestlige medier blevet døbt Det Arabiske Forår. Navnet er en hentydning til tidligere oprør, hvor ordet "vores" er blevet brugt, især revolutionerne i Europa i 1848 og Prag-foråret i 1968.

Navnet Det Arabiske Forår er også blevet kritiseret. En af grundene til dette er, at ordet "arabisk" udelukker alle de andre minoriteter, der deltog i protesterne, som ikke er arabere, såsom berbere og kurdere.

En anden grund til, at navnet Det Arabiske Forår er blevet kritiseret er, at ordet "forår" får protesterne til at lyde gode, snarere end farlige og undertiden blodige. Ordet "forår" får samtidig en tidsbegrænsning, der får det til at lyde som om, at befrielseskampene mod diktaturer ikke har stået på før foråret 2011, hvilket dog ikke er sandt, da konflikten skal ses i sammenhæng med kolonihistorien og de vestlige magters fortsatte dominans i regionen. Protesterne er også fortsat efter foråret 2011.

På trods af denne kritik, er det interessant at analysere de protester, der brød ud i regionen i begyndelsen af ​​2011, og på den måde forsøge at forstå fænomenet, der betegnes som Det Arabiske Forår.

Tunesien

Det Arabiske Forår startede i Tunesien på grund af en personlig tragedie den 17. december 2010. En ung grønthandler, Mohammed Bouazizi, brændte sig selv ihjel i protest mod regeringen, samfundsudviklingen og levevilkårene. Mange tunesere kunne let sætte sig ind i Bouazizis situation. Episoden blev starten på et oprør, der spredte sig fra landsbyen Sidi Bouzid til flere dele af landet, inklusiv hovedstaden Tunis. Mange hundrede mennesker mistede livet i urolighederne, som fulgte i kølvandet på demonstrationerne.

Oprøret, der senere blev kaldt ”Jasmin Revolutionen”, skyldtes økonomiske og sociale årsager som f.eks. udbredt arbejdsløshed (særligt højt blandt unge), høje fødevarepriser og en udbredt mangel på respekt for grundlæggende menneskerettigheder. Oprørerne krævede demokratisering, og at det siddende regime skulle gå af.

Den tunesiske præsident Zine el-Abadine Ben Ali havde siddet på magten siden 1987, og i hans regeringstid var opposition tilladt, men hans regime blev alligevel opfattet som autoritært og korrupt.

Præsident Ben Ali besvarede imidlertid protesterne ved at indføre undtagelsestilstand. I januar 2011 blev Ben Ali og hans familie tvunget til at forlade Tunesien og gik i eksil i Saudi-Arabien, og statsminister Mohammed Ghannouchi etablerede derfor en overgangsregering med mange medlemmer fra det tidligere regime. Efter flere demonstrationer og krav fra demokratibevægelsen om reelle ændringer, blev han dog også tvunget til at gå af. Parlamentets leder udpegede en efterfølger, der skulle lede overgangsregeringen frem til det nye valg i oktober 2011.

Valget foregik fredeligt og med støtte fra over 90 procent af vælgerne. Den nye folkevalgte forsamling skulle inden for ét år udarbejde og vedtage en grundlov, der fremover skulle danne grundlag for valg af præsident og parlament. Den tidligere præsident Ben Ali blev i juni 2011 stillet for retten, selv om han ikke fysisk var til stedet i landet. Ben Ali blev idømt 35 års fængsel for tyveri af statens ejendom.

I november 2011 udpegede det nye parlament menneskerettighedsaktivisten, Moncef Marzouki som præsident i overgangsperioden. I marts 2014 afviklede Marzouki undtagelsestilstanden i landet.

Tunesien kom over overgangsperioden uden at landet brød ud i borgerkrig. Dette skyldes i høj grad organisering af en bred politisk dialog samt en offentlig debat. Nøglen var at inkludere repræsentanter fra den gamle elite og fra civilsamfundet. Denne fredelig udvikling har resulteret i, at Tunesien i dag fremstår som det bedste og eneste positive eksempel på et land, hvor Det Arabiske Forårs har medført fred og demokrati.

Det tunesiske oprør blev i udstrakt grad organiseret ved brug af sociale medier. Facebook, Twitter og YouTube blev brugt til at formidle information og mobilisere især unge og middelklassen. Tv-stationen Al-Jazeera spillede ligeledes en vigtig rolle i formidlingen af information.

Egypten

I Egypten startede oprøret den 25. januar 2011, da tusinde af demonstranter marcherede i Kairos gader i protest mod Hosni Mubaraks regime. Hosni Mubarak havde på daværende tidspunkt siddet på magten siden 1981. Denne protest blev senere kaldt ”Vredens Dag”. Demonstranterne marcherede til Tahrir-pladsen, hvor de slog lejre, og inspireret af oprøret i Tunesien, blev der organiseret gadedemonstrationer og protester i januar og februar.

Demonstrationerne i Egypten blev primært udløst af politibrutalitet, undtagelsestilstand i landet, fejlagtige love, arbejdsløshed, et ønske om at hæve mindstelønnen, boligmangel, stigende fødevarepriser, korruption, mangel på ytringsfrihed og dårlige levestandarder. Hovedformålet med oprøret var at vælte Hosni Mubaraks regime. Udgangspunktet for demonstrationerne var fredeligt, men der opstod voldsomme sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og demonstranter. Under de første 18 dage af oprøret blev mindst 846 mennesker dræbt og 6.000 såret.

En uge efter ”Vredens Dag” havde 250.000 mennesker samlet sig på Tahrir-pladsen. Ligesom Ben Ali i Tunesien, begyndte Mubarak herefter at lave nye tiltag for at tilfredsstille demonstranterne. Eksempelvis fyrede han regeringen og lovede ikke at stille op til genvalg. Dette var dog ikke tilfredsstillende for demonstranterne, og i februar 2011 blev Mubarak tvunget til at gå af og overlade magten til ledelsen af Egyptens militærstyrker. Mubarak flygtede i eksil med sin familie. Militærledelsen udnævnte en ny statsminister og nedsatte en komité, der skulle forberede demokratiske valg.

I 2011-2012 blev der afholdt valg til Nationalforsamlingen og præsidentvalg. Islamistiske partier vandt et flertal i Nationalforsamlingen, med Freedom and Justice Party (FJP) som det største parti. Partiet blev grundlagt af Det Muslimske Broderskab; en islamistisk politisk bevægelse. Deres præsidentkandidat, Mohammed Morsi, vandt præsidentvalget i juni 2012. Han blev derefter Egyptens første demokratisk valgte leder i historien.

Nationalforsamlingens forslag til en ny forfatning blev godkendt ved en folkeafstemning i december 2012, men mødte store protester fra den liberale opposition, sekulære, kristne og kvindegrupper, der mente, at lovforslaget ikke gav nogen garanti for ytringsfrihed og kvinders rettigheder. Protesterne mod Morsi og Det Muslimske Broderskab førte til et nyt oprør i Egypten. Opstanden førte til den egyptiske hærs, ledet af Abdul Fatah al-Sisi, statskup og fjernede Morsi og Det Muslimske Broderskab fra magten den 3. juli 2013. Sisi blev valgt til præsident i Egypten i 2014, men gennem et valg, hvor hverken Morsi eller hans parti (FJP) fik lov til at deltage.Det er svært at sige, hvad det såkaldte Arabiske Forår har betydet for Egyptens fremtid: om oprørerne har ført til en ændring i folks tro på deres evne til at ændre systemet, og om nye oprør mod statsmagten vil opstå igen; eller om oprøret ses som en tabt kamp, ​​hvor man kun fik udskiftet en diktator med en anden. I februar 2015 citerede Aftenposten egyptiske organisationer og aktivister, der udtalte, at menneskerettighedssituationen i Egypten er værre nu under Sisi, end den var under Mubarak. I august 2015 skrev Dagsavisen, at Sisi-regimet begrænser ytringsfriheden gennem de såkaldte antiterrorlove, som blandt andet kan straffe journalister med bøder på op til en halv million, hvis de anfægter regeringens officielle information om væbnede angreb. Sisi-regimet har derudover frikendt de fleste embedsmænd fra Mubaraks regime. I 2017 blev Mubarak selv frifundet for medvirkning til drab på flere hundrede demonstranter.

I Egypten var brugen af sociale medier ligeledes vigtigt. Demonstranterne brugte sociale medier så som Facebook og Twitter for at koordinere og sprede information om protesterne. Derudover førte brugen af sociale medier til, at den internationale presse blev opdateret om hændelserne i Egypten. Dette resulterede i en stor pressedækning af hændelserne i Egypten.

Algeriet og Marokko

I Algeriet og Marokko var der ligeledes demonstrationer, og de lignede dem, der havde fundet sted i Tunesien og Egypten. Demonstrationerne begyndte således også i januar 2011 og eskalerede i februar. De var ikke så omfattende som dem, der havde fundet sted i nabolandene, hvilket blandt andet skyldtes, at militæret og oprørspolitiet forblev loyale over for staten og ikke blev en del af oprøret.

Demonstrationerne i Marokko og Algeriet førte ikke til ændringer i regimet, men i stedet til politiske ændringer. I Algeriet blev undtagelsestilstanden, som havde været gældende siden 1992, ophævet. I Marokko lovede myndighederne at reducere kongens magt, og i slutningen af juni 2011 blev der afholdt en folkeafstemning, hvor de foreslåede ændringer i grundloven blev vedtaget.

Læs mere om konflikten i Algeriet her.

Libyen

Efter folkeligt oprør i nabolandene opstod der ligeledes et oprør i Libyen den 16. februar 2011. Oprøret startede i det østlige Libyen med centrum i landets næststørste by, Benghazi og spredte sig til andre dele af landet, herunder hovedstaden Tripoli.  Som set i nabolandene krævede demonstranterne bedre levevilkår og mere frihed. Derudover udtrykte de deres utilfredshed med det autoritære regime. Muammar Gaddafi, der havde styret landet siden 1969, slog hårdt ned på oprøret.

Dagen efter de første demonstrationer blev internetforbindelsen afbrudt. Dette forhindrede brugen af sociale medier, som havde været vigtig i forbindelse med at organisere demonstrationerne. Gaddafi og hans familie gjorde det klart, at de ikke ville give slip på magten og påstod, at Israel og vestlige medier stod bag uroen i landet.

Gaddafis regime satte væbnede styrker ind mod demonstranterne og civilbefolkningen. Konflikten udviklede sig til en borgerkrig, da oprørerne begyndte at organisere væbnet modstand.

Officerer og andre medlemmer af Gaddafis regime hoppede fra og sluttede sig i stedet til oprørerne. De deltog både i opbygningen af en civil ledelse og bistod den militære modstand.

Et nationalt overgangsråd blev etableret den 26. februar 2011, og siden marts har flere lande anerkendt overgangsrådet som den legitime repræsentation for det libyske folk.

Borgerkrigen varede i omkring ét halvt år med omfattende kampe i flere vigtige byer.

Den 20. oktober 2011 indtog oprørsstyrkerne den sidste Gaddafi-kontrollerede by, Sirte. Gaddafi blev dræbt i angrebet, og det libyske oprør blev officielt erklæret afsluttet den 23. oktober.

Kampene havde forårsaget alvorlige tab på begge sider samt omfattende materielle skader. Den internationale styrke blev kritiseret for at spille en for aktiv rolle i borgerkrigen og afsætningen af Gaddafi.

Efter en periode med overgangsregering blev der afholdt valg til Nationalforsamlingen i juni 2012. Det var landets første frie valg i seks årtier. Det nye parlament vil udarbejde en ny forfatning og fungere i en overgangsperiode frem til et nyt valg som forventes at blive afholdt i slutningen af 2013.

Krig og konflikt i landet er fortsat efter Gaddafi-regimets fald. Dette skyldes en kamp om magt og olieressourcer. Derudover hat situationen i Libyen igen fået verdens opmærksomhed på grund da libyske militsers støtte til Islamisk Stat (IS).

Syrien

Det syriske oprør startede med en protestmarch i hovedstaden Damaskus i marts 2011, hvor der blev rejst krav om løsladelse af politiske fanger. Demonstrationen blev forsøgt standset, og flere blev arresteret. Centrum for oprøret var i byen Dera i den sydlige del af Syrien, hvor der opstod hårde sammenstød mellem aktivister og sikkerhedsstyrker.

Regimet forsøgte at dæmme op for uroen ved at løslade politiske fangere, og præsident Bashar al-Assad afsatte regeringen. I april 2011 ophævede al-Assad undtagelsestilstanden, der havde været gældende siden 1963. Dette opfattede oprøret dog ikke som en imødekommelse af kravet om demokrati. Assads invitation i juni til nationaldialog om reform blev ligeledes ikke accepteret som tilstrækkelig.

Modstanden mod regimet tog til i styrke, og det samme gjorde regimets magtbrug. De syriske sikkerhedsstyrker dræbte og sårede mange demonstranter. Ifølge FN er mere end 5.000 mennesker blevet dræbt, og tusinder er flygtet til Tyrkiet og Libanon. Ligeledes sidder mange mennesker i fængsel. Det er imidlertid vanskeligt for FN at vide, hvor mange der nøjagtig er dræbt, idet situationen i landet er kaotisk, og tallene varierer kraftigt alt efter, hvem man spørger.

I august 2011 blev Det Syriske Nationalråd dannet med foreløbig base i Istanbul i Tyrkiet. Nationalrådet er en oprørskoalition, der ønsker at erstatte Assads regime med en demokratisk styreform og frie parlamentsvalg. Afhopperne fra det syriske militær har dannet ”Den frie syriske hær” og fører væbnet kamp mod myndighederne. Der findes derudover andre oppositionsgrupper både internt i Syrien og i Libanon. Dette betyder, at den syriske opposition ikke taler med én fælles stemme, hvilket meget oplagt afspejler, at Syrien er mere kompliceret sammensat end eksempelvis Egypten. Eksempelvis har Syrien har flere minoritetsgrupper af kurdere, kristne og drusere. Mange af dem har levet forholdsvis trygt under Assads regime, men er nu bekymret for, hvad der skal ske, hvis nogen andre tager magten i landet.

Brugen af vold mod demonstranterne er blevet fordømt af mange lande, og konflikten i Syrien blev yderligere internationaliseret i november 2011, da Syrien blev suspenderet fra Den Arabiske liga. Baggrunden var, at det syriske regime ikke havde iværksat fredsplanen, som ligaen havde udarbejdet, og som præsident Assad havde tilsluttet sig. FN's sikkerhedsråd har gentagende gange forsøgt at vedtage en resolution om situationen i Syrien, men Rusland og Kina har nedlagt veto to gange.

I november/december 2011 beskrev FN's højkommissær for menneskerettigheder situationen i Syrien som værende en borgerkrig.

Læs mere om konflikten i Syrien her.

Yemen

Den 27. januar 2011 samledes 16.000 demonstranter i gaderne i Yemens hovedstad Sanaa og krævede Præsident Ali Abdullah Salehs afgangen. Saleh meddelte, at han ikke ville stille op til genvalg i 2013, og at han ikke ville videregive magten til sin søn, som mange ellers frygtede. Dog fortsatte demonstrationerne, og efter én måned med protester åbnede sikkerhedsstyrker ild mod demonstranterne i Sanaa og dræbte over 40 mennesker. Præsident Saleh erklærede Yemen i undtagelsestilstand.

Saleh mistede gradvis støtten – endda fra sin egen fløj. Efter pres fra sine politiske allierede og det stigende antal af demonstranter gik Saleh med til at overlevere magten til sin vicepræsident inden for 30 dage. I maj 2011 erklærede Saleh, at han alligevel ikke ville træde tilbage.

Sadiq al-Ahmar, lederen for en af de største stammeføderationer kaldet hashidene, erklærede sidenhen sin støtte til oppositionen. I slutningen af maj 2011 og i begyndelsen af juni var der kampe mellem hashidene, deserterede soldater, andre modstandsgrupper og den yemenitiske hær. I et raketangreb på præsidentpaladset i juni blev Saleh skadet.    

I november 2011 accepterede Præsident Saleh at overlade magten til sin stedfortræder, Abdrabbuh Mansour Hadi, og en samlingsregering blev dannet. Saleh forlod Yemen, og nationalforsamlingen gav ham fuld immunitet til trods for indvendinger fra tusindvis af gadedemonstranter.

I tiden efter Saleh blev væltet, er konflikten i Yemen fortsat mellem grupper med modstridende politiske interesser. Den største konflikt i Yemen i dag står mellem oprørene fra Houthi-bevægelsen og de statslige myndigheder. Houthierne deltog i protesterne mod præsident Saleh og greb samtidig muligheden for at udvide deres territoriale kontrol i det magtvakuum, der opstod under Det Arabiske Forår. Denne konflikt har ført til en international intervention til støtte for myndighederne, og er ledet af nabolandet Saudi-Arabien. Nogle peger på, at konflikten kan føre til, at landet igen bliver delt i to.

Læs mere om konflikten i Yemen her.

Bahrain

Den 14. februar 2011 samlede folkemængder sig i den bahrainske hovedstad Manama for at protestere mod korruption og arbejdsløshed samt for at vise utilfredshed med det regerende monarki i Bahrain. Et af hovedformålene med demonstrationerne var at opnå større politisk frihed og indflydelse for den shia-muslimske majoritet, idet landet blev styret af sunni-muslimske minoritet.

Demonstranterne samlede sig på Pearl Roundabout, og denne rundkørsel blev akkurat som Tahrir-pladsen i Kairo et symbolsk samlingspunkt for demonstranterne. Protesterne blev på brutal vis slået til jorden, og flere mistede livet, da regeringsstyrkerne åbnede ild mod ubevæbnede demonstranter ved Pearl Roundabout den 18. februar 2011.

Den 15. marts 2011 erklærede myndighederne undtagelsestilstand efter uger med demonstrationer, og i løbet af undtagelsestilstanden, som varede til juni samme år, blev tusinder af demonstranter, menneskerettighedsaktivister og journalister arresteret. Mange blev stillet for retten i nyoprettede militær-domstole. Ligeledes er der blevet rapporteret om, at shia-muslimske arbejdere og studenter har mistet jobbet som følge af demonstrationerne. Demonstrationer, der krævede løsladelse af de arresterede mennesker, fortsatte frem til efteråret 2011.

Protesterne i Bahrain fortsatte gennem 2012 med episoder af voldelige sammenstød mellem demonstranter og myndigheder. Bahrains regering har forsøgt at stoppe protesterne ved at forbyde demonstrationer og anholde folk der organiserer protester mod landets styre, men protesterne er fortsat i 2013. Kampen for øget frihed i Bahrain har ført til en generel bedre varetagelse af menneskerettighederne og særligt ytringsfriheden.

Andre lande

Libanon, Jordan, Saudi-Arabien, Iran, Irak, Oman og Sudan har alle haft mindre protestbevægelser, som har fulgt lignede mønstre. Påvirket af udviklingen i regionen har de krævet mere demokrati og respekt for menneskerettighederne, samt forbedring af generelle levevilkår.

FN's rolle i konflikten

FN's rolle har varieret i de forskellige lande. FN har haft et ansvar for at beskytte civilbefolkningen i disse lande med overgreb fra statsmagten. Samtidig må fredelige midler afprøves først, og eventuelt magtbrug må give håb om success før det kan iværksættes. Sådanne vurderinger, udover eventuelle egeninteresser hos medlemslandene, har præget sikkerhedsrådets evne til at iværksætte tiltag. Resultatet blev et FN mandat til en militær intervention i Libyen, men ikke et FN-mandat for intervention i borgerkrigen i Syrien. Begge løsninger førte alligevel til borgerkrig og et stort flygtningeproblem.